Όσο περιοριζόμαστε στο να θέτουμε απλά και επικοινωνιακά το ζήτημα – αντί τα Σκόπια να απειληθούν από το ΝΑΤΟ, την ΕΕ και εμάς με πρακτικές συνέπειες – η χώρα μας θα χάνει συνεχώς έδαφος σε σχέση με τη χρήση του ονόματος.