Η Τουρκία δεν στοχεύει σε ένα λογικό διάλογο. Θέλει απλά να προσχωρήσουμε στις δικές της απόψεις. «Στο τραπέζι» ή «στο πεδίο»