Μακάρι και η χώρα μας (χωρίς βέβαια τις τουρκικές ακρότητες ή εγκατάλειψη του δυτικού κόσμου) να αντιλαμβανόταν ότι στο νέο κόσμο που ζούμε απαιτείται έγκαιρη και ορθή ανάγνωση των εξελίξεων, ολοκληρωμένη στρατηγική με νέες ιδέες, συνετή διεκδικητικότητα και ευελιξία. Δυστυχώς εξέλιπαν οι βεβαιότητες και οι διεθνείς σταθερές της μεταπολεμικής περιόδου (όπως το απαραβίαστο των συνόρων) και το πρώτα βήμα είναι να το αντιληφθούμε…