“Η κρίση που έρχεται θα είναι πολύ σοβαρή.” – Συνέντευξη στο ΡΙΚ 1 με τους Σταύρος Κυπριανού και Σταυριανή Κωνσταντίνου, 01/06/22