Ενώ εμείς βυθιστήκαμε στην παραλυτική ψευδαίσθηση του ήπιου κλίματος, η Τουρκία εργάζεται ακατάπαυστα με σχέδιο και μεθοδικά βήματα για να κυριαρχήσει σε Αιγαίο και Αν.Μεσόγειο. Ούτε το διεθνές δίκαιο την απέτρεψε από κάποιο σχέδιό της, ούτε δυστυχώς εμείς και οι «σύμμαχοί» μας. Ποιός λοιπόν πιστεύουμε ότι θα την σταματήσει; Όταν τα κέρδη της δεν θα κρύβονται πια, όλοι θα υποκριθούν βέβαια ότι δεν γνώριζαν…