Γερμανική Σχολή      book for site

 

Ομιλία και συμμετοχή σε πάνελ για την Εξοδο απο την κρίση (Σύλλογος Αποφοίτων Γερμανικής Σχολής Αθηνών)