Χαιρετισμός του Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Γιάννη Βαληνάκη στη Γενική Συνέλευση της Πρωτοβουλίας των Επιχειρηματικών Οργανώσεων Εμπορίου και Εμποροβιομηχανικών Επιμελητηρίων της Μεσογείου

Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2005

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Γιάννης Βαληνάκης χαιρετίζοντας την Γενική Συνέλευση της πρωτοβουλίας των Επιχειρηματικών Οργανώσεων Εμπορίου και Εμποροβιομηχανικών Επιμελητηρίων της Μεσογείου στην Ρόδο, μεταξύ άλλων είπε:
 
"Η Μεσόγειος πρέπει να μετατραπεί από θάλασσα που χωρίζει, σε θάλασσα που ενώνει. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των δικτύων θαλασσίων μεταφορών, τομέα ζωτικής σημασίας για το εμπόριο στη λεκάνη της Μεσογείου. Για μας τους Έλληνες το εμπόριο ήταν από την αρχαιότητα στενά συνδεδεμένο με τη ναυτιλία.

Σήμερα, καταβάλουμε ιδιαίτερες προσπάθειες στην Ε.Ε., αλλά και στον ΟΣΕΠ, ώστε οι "Θαλάσσιες Λεωφόροι" (Motorways of the Sea) να χρησιμοποιηθούν ως αφετηρία σχεδιασμού και υλοποίησης των μεταφορικών αναγκών της περιοχής, στο πλαίσιο των διευρωπαϊκών δικτύων. Δίνουμε στις "Θαλάσσιες Λεωφόρους" την ίδια σημασία και βαρύτητα με τους αυτοκινητοδρόμους και τους σιδηροδρόμους. Η ανάπτυξη των διαδρόμων αυτών θα συμβάλει αποφασιστικά στη διευκόλυνση της διακίνησης των εμπορευμάτων, ενώ παράλληλα θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση των χερσαίων αξόνων μεταφορών

Η Ελλάδα θεωρεί την ανάπτυξη των Ευρωμεσογειακών σχέσεων στρατηγική επιλογή. Στόχος της συνεργασίας μας είναι να εκπέμψουμε από την Μεσόγειο ένα ισχυρό μήνυμα σταθερότητας, ειρήνης, αλληλεγγύης και συνεργασίας".