Ο ΥΦΥΠΕΞ υποδέχεται τον Πατριάρχη Αλεξάνδρειας στο ΥΠΕΞ στις 22 Ιουνίου 2004