Εκτός από το ανθρωπιστικό δίκαιο που μας ευαισθητοποιεί όλους, οδηγός στις διεθνείς προσεγγίσεις μας πρέπει να είναι το εθνικό συμφέρον.