Το Διεθνές δίκαιο και τα «ήσυχα καλοκαίρια» δεν αρκούν ως στρατηγική και καταφανώς δεν αρκούν για να τον αποτρέψουν. Γιατί σε κάθε περίπτωση από τα σχέδια, την ισχύ και τις κινήσεις μας εξαρτάται αν θα καταφέρει να υλοποιήσει έστω και κάτι από τα σχέδιά του.