Καμία ουσιαστική αλλαγή δεν διαφαίνεται στις τουρκικές διεκδικήσεις.