Ο ένας μετά τον άλλο οι σύμμαχοί μας λοξοδρόμησαν…