Με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων από τον θάνατο του Κωνσταντίνου Καραμανλή θυμίζω το τετράπτυχο της ευφυούς (και ακόμη αναξιοποίητης!)  στρατηγικής του για την αντιμετώπιση της Τουρκίας: 1) προσφυγή στη Χάγη (που όμως διαστρεβλωτικά προβάλλεται σήμερα ως η μόνη δυνατή)  2) διεκδικητικός και διορατικός διάλογος («λύση δακτύλων») που ανέλαβαν οι εμπειρότεροι των διπλωματών 3) μόχλευση της εισόδου στην ΕΟΚ/ΕΕ για αποτροπή της Τουρκίας και αποτελεσματική εξομάλυνση, και 4) άμεσοι εξοπλισμοί και ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας.