Συμμετοχή στην εκδήλωση με θέμα ¨Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών Εργαλείων στην Εποχή της Κρίσης¨ του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet, στις 2 Μαϊου 2016