Συμμετοχή στο σεμινάριο με θέμα “Η Μεσόγειος μετά την Αραβική Άνοιξη: Εκδημοκρατισμός και Όραμα Κοινής Ευημερίας” του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet, στις 2 Απριλίου 2015