Ημερίδας Ανάπτυξη από τη Θάλασσα  Ανάπτυξη από τη Θάλασσα  Ανάπτυξη από τη Θάλασσα b

Συντονισμός και ομιλία στην ημερίδα “Ανάπτυξη από τη Θάλασσα: Μια Ευρωπαϊκή Θαλάσσια Πολιτική για την Ελλάδα”, στις 27 Ιουνίου 2016