Συνάντηση ΥΦΥΠΕΞ με επίτροπο Ε.Ε J.Borg (Ρόδος) στις 19 Απριλίου 2007