ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 2015

Συμμετοχή στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση του Βερολίνου (ITB), στις 10 Μαρτίου 2017.

ITB PIC 1