Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2006 

Θέματα που απασχολούν σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως το Μέλλον της Ευρώπης, οι εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια, ο Κοινοτικός Προϋπολογισμός, η Κοινή Αγροτική Πολιτική και η Ελεύθερη Κυκλοφορία Εργαζομένων, συζήτησε ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Γιάννης Βαληνάκης σε συνάντηση εργασίας που είχε σήμερα, με τον Αναπληρωτή Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, κ. Geoffrey  Hoon.

Ειδικότερα, ο κ. Βαληνάκης και ο κ. Hoon αντήλλαξαν απόψεις για ζητήματα αιχμής όπως η στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει η ΕΕ ως προς τις μελλοντικές διευρύνσεις.

«Για την Ελλάδα, εμβάθυνση και διεύρυνση πηγαίνουν μαζί», είπε ο κ. Βαληνάκης στον Βρετανό Αναπληρωτή Υπουργό, επισημαίνοντας ότι «για να υποδεχθούμε και να ενσωματώσουμε αποτελεσματικά νέα μέλη στην Ένωση, είναι αναγκαίο να προχωρήσουμε και προς την πολιτική ενοποίηση. Σε αυτό το πλαίσιο τίθεται ο γνωστός στόχος μας για μετατροπή της ΝΑ Ευρώπης σε ευρωπαϊκή γειτονιά».  Όπως τόνισε ο κ. Βαληνάκης στον κ. Hoon «και τα δύο θέματα αποτελούν σημαντικότατες προτεραιότητες για την Ελλάδα».

 «Η Ε.Ε. πρέπει να ξαναβρεί τον πολιτικό και θεσμικό βηματισμό της και να κοιτάξει το μέλλον της με σιγουριά και αυτοπεποίθηση» επεσήμανε ο Έλληνας Υφυπουργός. «Μόνο μια ισχυρή Ευρώπη, μπορεί να εγγυηθεί με αξιοπιστία την ευρωπαϊκή προοπτική της γειτονιάς μας στην  οποία στοχεύει η Ελλάδα. Οι υποψήφιες χώρες», όπως είπε χαρακτηριστικά, «πρέπει να προχωρήσουν στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους με συνέπεια και θάρρος και όχι με ανατολίτικα παζάρια».