Γιατί η Συμφωνία με τη Γαλλία είναι σημαντική και ποιά κέρδη αποκομίζουμε; Θα αξιοποιήσουμε τις μεγάλες ευκαιρίες που διανοίγονται ή η Τουρκία θα την αποδυναμώσει με τις νέες προκλήσεις που ξεκίνησε;

Συνάδουν οι νέοι εξοπλισμοί με την αποκήρυξη του χάρτη της Σεβίλης;

Διαβάστε αναλυτικά εδώ