Είναι πολύ πιο μεγάλη σε έκταση (4 φορές η Ελλάδα με τεράστιο γεωοικονομικό και γεωστρατηγικό όφελος), ενώ το πλεονέκτημα των 12νμ. (κυριαρχία έναντι κυριαρχ. δικαιωμάτων) στον στενό χώρο μεταξύ νησιών του Αιγαίου αποδυναμώνεται αφού τα τουρκικά πολεμικά μπορούν (δικαίωμα της αβλαβούς διέλευσης) να περνούν πολύ κοντά στις ακτές μας.
Διαβάστε ολόκληρη την τοποθέτηση μου εδώ