Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) ιδρύθηκε το 1976 και είναι η μεγαλύτερη πολιτική οικογένεια της Ευρώπης, είναι η ευρωπαϊκή κεντροδεξιά που παραδοσιακά στήριξε και στηρίζει την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Το μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα στην Ευρώπη με πάνω από 70 εθνικά κόμματα-μέλη από 40 χώρες.Διέπεται από τις ιδεολογικές αρχές της χριστιανό-δημοκρατίας και του κοινωνικού φιλελευθερισμού. Το ΕΛΚ είναι το μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ( από το 2002 ) και κατέχει γενικότερα την πλειοψηφία σε όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
Αποτελείται από εθνικά πολιτικά κόμματα τα οποία στο σύνολό τους είναι 73 και προέρχονται από 39 Ευρωπαϊκές χώρες. Σήμερα συμπεριλαμβάνει 15 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 6 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Στην πολιτική οικογένεια του ΕΛΚ ανήκουν 13 επίτροποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της), ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τα 270 μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Στο ΕΛΚ συμμετέχουν πέραν της Νέας Δημοκρατίας από την Ελλάδα και μερικά από τα μεγαλύτερα πολιτικά κόμματα της Ευρώπης, όπως η Ένωση Χριστιανοδημοκρατών στην Γερμανία (CDU), το Γαλλικό Λαϊκό Κίνημα (UMP, το Λαϊκό Κόμμα της Ισπανίας (PP), η Πλατφόρμα Πολιτών της Πολωνίας (PO), καθώς και πολιτικά κόμματα σχεδόν από κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το ΕΛΚ έχει δεσμευτεί για μια ισχυρή Ευρώπη που θα βασίζεται σε ένα ομοσπονδιακό μοντέλο και στην αρχή της επικουρικότητας, για μια δημοκρατική, διαφανή και αποτελεσματική Ευρώπη που είναι κοντά στους πολίτες της και επιθυμεί την ευημερία μέσω της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΕΛΚ, μπορείτε να πλοηγηθείτε στο http://www.epp.eu/

Στο Πολιτικό Γραφείο του ΕΛΚ (1999-2004)


Ο Καθηγητής Γιάννης Βαληνάκης ορίστηκε από τον Πρόεδρο της ΝΔ Κώστα Καραμανλή Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ (1998 – 2004). Το 1999 εξελέγη μέλος του Πολιτικού Γραφείου του ΕΛΚ και συμμετείχε στο ανώτερο όργανο αυτό του κόμματος μέχρι το 2004.
Καθ’ όλη την περίοδο αυτή ο Γιάννης Βαληνάκης προετοίμαζε επίσης την συμμετοχή του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας στις συναντήσεις κορυφής του ΕΛΚ και τον συνόδευε σε όλες τις παραπάνω δραστηριότητες και διμερείς διεθνείς επαφές.
Μετά την ανάληψη της θέσης του Υφυπουργού Εξωτερικών το 2004 συνέχισε να συνοδεύει τον Πρόεδρο της ΝΔ (και πλέον Πρωθυπουργό της Ελλάδας) σε ‘όλες τις συναντήσεις κορυφής του ΕΛΚ μέχρι το 2009.
Κατά την ίδια περίοδο υλοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Πρόεδρο του ΕΛΚ Wilfried Martens η πρόταση του Γιάννη Βαληνάκη για διοργάνωση συναντήσεων των Υπουργών Εξωτερικών και των Υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προέρχονται από κόμματα- μέλη του ΕΛΚ. Οι συναντήσεις αυτές γίνονταν την παραμονή των αντίστοιχων Συμβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βοηθούσαν στον καλύτερο συντονισμό των θέσεων των κομμάτων αλλά και βοηθούσαν την ισχυροποίηση της διαπραγματευτικής ισχύος των Ελλήνων Υπουργών / Υφυπουργών Εξωτερικών.

Στο Επιτελείο του Προέδρου του ΕΛΚ (2009- )


Μετά την αποχώρησή του από την πολιτική σκηνή στην Ελλάδα, ο Γιάννης Βαληνάκης άρχισε να συμμετέχει ενεργά στο επιτελείο του Προέδρου του ΕΛΚ Wilfried Martens, ο οποίος το 2011-2012 τον προσκάλεσε ειδικά να συμμετάσχει στην ομάδα εκπόνησης του Προγράμματος του ΕΛΚ με ευθύνη για το τμήμα σχετικά με τις θέσεις του ΕΛΚ για την ευρωπαϊκή ενοποίηση.
Το Πρόγραμμα υιοθετήθηκε στις 17-18 Οκτωβρίου 2012 στο Καταστατικό Συνέδριο του ΕΛΚ στο Βουκουρέστι και ο Πρόεδρος του ΕΛΚ Wilfried Martens ευχαρίστησε προσωπικά τον Γ. Βαληνάκη για τη συμβολή του.
Με τον νέο διάδοχο του W.Martens και νέο Πρόεδρο του ΕΛΚ Joseph Daul o Γιάννης Βαληνάκης συναντιέται σε ειδικό γεύμα τρείς φορές τον χρόνο στις Βρυξέλλες.

 

 

 

 

.