Επίσκεψη στη Σμύρνη, (Έκθεση Τουρισμού) στις 10 Δεκεμβρίου 2013

 

2b