Επείγει η ενίσχυση της αποτροπής μας: πιο σαφή τα μηνύματα προς Ερντογάν, ξεκαθάρισμα του πώς ακριβώς θα μας συνδράμουν οι σύμμαχοι, και εξοπλισμοί χθες, όχι το 2027. -Συνέντευξη «Παραπολιτικά”10.10.2022