Ελλάδα, ΗΠΑ, Τουρκία : τελευταίες εξελίξεις , συνέντευξη στη Νέα Τηλεόραση Κρήτης, 20/5/22