Η στρατηγική επιλογή της ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δικαιωθεί ιστορικά. Eίκοσι έξι χρόνια μετά την ένταξη της και έχοντας κατοχυρώσει την πολιτειακή και οικονομική της σταθερότητα, η χώρα μας πλέον στοχεύει στη δυναμική της παρουσία στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και στη συνδιαμόρφωση του κοινού ευρωπαϊκού μέλλοντος.

Αποτελούμε έναν από τους πλέον ενεργούς και συνειδητοποιημένους υποστηρικτές του οράματος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Θέλουμε μια ισχυρή Ευρώπη. Θέλουμε μια περισσότερο πολιτική Ευρώπη. Θέλουμε η εμβάθυνση και η διεύρυνση της Ένωσης να προχωρούν ως παράλληλες διαδικασίες, τροφοδοτώντας η μία την άλλη.

Πρωταγωνιστούμε με ανοικτό πνεύμα σε αυτή την κατεύθυνση αναπτύσσοντας πολιτικές και λαμβάνοντας πρωτοβουλίες που μας φέρνουν στο κέντρο των εξελίξεων. Η διαρκής ελληνική παρουσία στις Βρυξέλλες με άποψη και θέσεις, αποτελεί εγγύηση της διασφάλισης της θέσης της Ελλάδας στο «σκληρό πυρήνα» της ΕΕ.