Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Γ. Βαληνάκης, χαιρέτισε σήμερα την έναρξη των εργασιών του Σεμιναρίου με τους Μεσογειακούς εταίρους στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων που διοργανώνει η Λουξεμβουργιανή Προεδρία και το Υπουργείο Εξωτερικών, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

"Η περίοδος περισυλλογής δεν σημαίνει και περίοδο απομόνωσης", δήλωσε ο κ. Βαληνάκης αναφερόμενος στις τελευταίες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στην ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδείξει, σήμερα περισσότερο από ποτέ, την ενεργό της παρουσία στο παγκόσμιο γίγνεσθαι.
 
Στον χαιρετισμό του εξέφρασε, επίσης, την ελπίδα το σεμινάριο αυτό να παράσχει την ευκαιρία της ανάδειξης κοινών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων, αλλά και των κοινών προκλήσεων και περιορισμών μεταξύ των Μεσογειακών εταίρων, διευκολύνοντας έτσι τη διερεύνηση περαιτέρω πεδίων συνεργασίας, καθώς και μεθόδων υλοποίησής της.

Αναφορικά με τη δεκαετή επέτειο της Διακήρυξης της Βαρκελώνης, τον Νοέμβριο του 2005, ο κ. Βαληνάκης, επεσήμανε ότι αποτελεί ορόσημο και ευκαιρία για ανασκόπηση της προόδου που έχει σημειωθεί έως σήμερα. "Την τελευταία δεκαετία, τα επιτεύγματα σε επίπεδο περιφερειακού διαλόγου και οικονομικής ενοποίησης, καθώς και σε επίπεδο προώθησης των παγκόσμιων κοινών αξιών, είναι ενδεικτικά της προόδου που έχει επιτευχθεί στις Ευρωμεσογειακές σχέσεις. Όπως αναφέρεται και  στη Στρατηγική Ασφαλείας της Ε.Ε., η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει μεγάλη έμφαση στην προώθηση της ευημερίας και της ασφάλειας στην περιοχή της Μεσογείου. Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας συνιστά ένα ακόμη σημαντικό εργαλείο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους εταίρους στη Μεσόγειο, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στις πολιτικές και τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ενισχυθεί περαιτέρω η Διαδικασία της Βαρκελώνης". Η πρόοδος, συνέχισε ο κ. Βαληνάκης, που έχει σημειωθεί στον διάλογό μας είναι ενθαρρυντική. Σήμερα αποτελεί ρεαλιστική προοπτική η μετάβαση από το στάδιο της ανταλλαγής πληροφοριών και απόψεων σε μία προσέγγιση προσανατολισμένη σε πρακτικά αποτελέσματα.

Κλείνοντας, ο Υφυπουργός Εξωτερικών τόνισε τη μεγάλη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στη συνεργασία με τους Μεσογειακούς της εταίρους, καθώς και στην προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της αειφόρου ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου. "Αυτό έχει να κάνει  όχι  μόνο με τη γεωγραφική θέση της χώρας, αλλά και με τους ιστορικούς και πολιτισμικούς δεσμούς, αποτελέσματα κοινών εμπειριών. Τα κοινά σύνορα μπορούν να οδηγήσουν σε  κοινές αντιλήψεις και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως βάση για αμοιβαία κατανόηση και εποικοδομητική συνεργασία" κατέληξε ο κ. Βαληνάκης.