Δήλωση του Υφυπουργού Εξωτερικών και Βουλευτή Δωδεκανήσου, κ. Γιάννη Βαληνάκη για την Ευρωπαϊκή Ημέρα της Θάλασσας

Τετάρτη, 20 Μαΐου 2009

Η σημερινή Ευρωπαϊκή Ημέρα της Θάλασσας, συνιστά μια ιδανική ευκαιρία για την ανάδειξη του πρώτου χρόνου εφαρμογής της νέας ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής της ΕΕ. Για την Ελλάδα, μια χώρα που η οικονομία και ο πολιτισμός της είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την θάλασσα, την ισχυρή ναυτιλία, τον δυναμικό τουριστικό κλάδο, το πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό θαλάσσιο περιβάλλον, η συμμετοχή της στη χάραξη και εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για τη θάλασσα κρίθηκε από την πρώτη στιγμή εξαιρετικά σημαντική. Εργαστήκαμε συστηματικά και με συγκεκριμένο όραμα: την αξιοποίηση της προστιθέμενης αξίας του ανεκτίμητου εθνικού κεφαλαίου της χώρας μας, της παράκτιας και της νησιωτικής μας επικράτειας, μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. H Ελλάδα πρωτοστάτησε στη διαμόρφωση της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής η οποία λαμβάνει υπόψη τα σημερινά δεδομένα, δηλαδή τις τεράστιες προόδους της τεχνολογικής ανάπτυξης, τις επιστημονικές ανακαλύψεις, την κλιματική αλλαγή, τη θαλάσσια ρύπανση και τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. Συγκριτικό πλεονέκτημα της νέας αυτής προσέγγισης συνιστά η ανθρωποκεντρική προσέγγιση που υιοθετείται: περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, προστασία του περιβάλλοντος, αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές. Με τον τρόπο αυτό οι ανάγκες και οι προοπτικές των παράκτιων περιοχών και των νησιών μας, ιδιαιτέρως των απομακρυσμένων, μεταφέρονται πραγματικά στην καρδιά του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και ενσωματώνονται σε ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής το οποίο στοχεύει στη βιωσιμότητα της ανάπτυξης, του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος και, κυρίως, στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών που ζουν και εργάζονται κοντά στην θάλασσα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη χώρα μας ότι μέσα από την νέα ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική της Ε.Ε., οι ανάγκες της νησιωτικής Ελλάδας, των δυσπρόσιτων και απομακρυσμένων περιοχών εντάσσονται σταδιακά στον ευρωπαϊκό σχεδιασμό με αποτέλεσμα την θεσμική και χρηματοδοτική διασφάλιση της ικανοποίησης των ειδικών αναγκών τους.