ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2005

Ο Πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμανλής είχε σήμερα συνεργασία με τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Π. Μολυβιάτη και τους Υφυπουργούς Εξωτερικών κκ Ι. Βαληνάκη, Π. Σκανδαλάκη και Ευ. Στυλιανίδη. Μετά τη συνεργασία ο Υπουργός Εξωτερικών, δήλωσε:

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Είχαμε μια μακρά συνεργασία με τον Πρωθυπουργό. Πριν απ΄ όλα θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και τα συγχαρητήριά μου σε όλους εκείνους, οι οποίοι ανέλαβαν την πρωτοβουλία να οργανώσουν την παροχή βοηθείας για τα θύματα των καταστροφών στην Ν.Α. Ασία, αλλά, πάνω απ΄ όλα, το θαυμασμό μου και την ευγνωμοσύνη μου για τον ελληνικό λαό, ο οποίος απέδειξε, για μια ακόμη φορά, την ανθρωπιά του και τα αισθήματα αλληλεγγύης που έχει προς όλους τους ταλαιπωρούμενους συνανθρώπους μας.

Πέραν αυτών, συζητήσαμε με τον Πρωθυπουργό τις προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής της χώρας μας για το έτος που έρχεται. Τα κυριότερα θέματα που μας απασχόλησαν ήταν βεβαίως η ευρωπαϊκή διάσταση της εξωτερικής μας πολιτικής. Οι εξελίξεις στο Κυπριακό, οι σχέσεις μας με την Τουρκία, καθώς και η οικονομική διπλωματία την οποία συνεχίζουμε, με εντονότατο ρυθμό, το νέο έτος καθώς και θέματα που αφορούν την ομογένεια. Τέλος, εξετάσαμε τρόπους και παρουσιάσαμε στον Πρωθυπουργό προγράμματα για τα θέματα της καθημερινότητας του πολίτη στο βαθμό που έχουν σχέση με το Υπουργείο Εξωτερικών. Συγκεκριμένα για τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών, τόσο στην κεντρική υπηρεσία, εδώ στην Αθήνα, όσο και στις πρεσβευτικές και προξενικές μας αρχές στο εξωτερικό.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ο αγωγός Μπουρκάς – Αλεξανδρούπολη ματαιώνεται;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όχι βέβαια. 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Γιατί ήδη κατασκευάζεται ο αγωγός Μπουρκάς – Αυλώνα.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν κατασκευάζεται τίποτα. Ένα πρωτόκολλο υπεγράφη. Από το πρωτόκολλο μέχρι την εκτέλεση υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση.