Ο καθηγητής Γ. Βαληνάκης συμμετέχει στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών (CES) και του οποίου είναι μέλος. Οι εργασίες πραγματοποιούνται στα κεντρικά γραφεία του ΕΛΚ, στις Βρυξέλλες.