Συμμετοχή στην επετειακή εκδήλωση των 10 ετών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου στις 6 Σεπτεμβρίου 2017.
   Βραβευση του Καθηγητή Γιάννη Βαληνάκη ως Επιστημονικού Συνεργάτη και μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Wilfried Martens Centre for European Studies στις 26 Απριλίου 2017.    
  Ο Γιάννης Βαληνάκης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του W.Martens Centre for European Studies από το 2009. Πληροφορίες για το W. Martens Centre μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.ThinkingEurope.eu/
Συμμετοχη στην Γενικη Συνέλευση της Ελληνικής Πανεπιστημιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών Σπουδών, στις 28 Φεβρουαρίου 2017
   Συντονισμός εκπαιδευτικού σεμιναρίου με θέμα "Σύγχρονες μορφές μετανάστευσης – το γενικό πλαίσιο" στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος « Η Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση της μετανάστευσης: Οι εξωτερικές διαστάσεις» που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών στις 30...
Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Τμήματος Νομικής (http://www.unic.ac.cy)
Strategy Paper SP No 2 του Καθηγ. Γιάννη Βαληνάκη Προέδρου Ευρωπαικού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet ΕΚΠΑ πρ. Υφυπουργός Εξωτερικών  
Χαιρετισμός στην εκδήλωση του Ιδρύματος K. Adenauer και του LSE για το BREXIT, 2016-06-16 Σας καλωσορίζω κι εγώ εκ μέρους του Ε .Κ .Αριστείας Jean Monnet του ΕΚΠΑ. Είμαστε -- για όσους δεν το γνωρίζουν -- ένα ερευνητικό και εκπαιδευτικό κέντρο...