Συμμετοχή στην εκδήλωση "Ανάπτυξη από τη Θάλασσα, Ρόλος και Περιορισμοί των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων" που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στις 3 Ιουλίου 2017 στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
Συμμετοχή στην Ημερίδα με θέμα «Ανάπτυξη από τη Θάλασσα - Μια Ευρωπαϊκή Θαλάσσια Πολιτική για την Ελλάδα» που διοργάνωσε το Ευρ. Κέντρο Αριστείας Jean Monnet στις 7 Ιουνίου 2017.