Αρχική Ακαδημαϊκό Έργο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet Πανεπιστημίου Αθηνών

Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet Πανεπιστημίου Αθηνών

Με πρωτοβουλία του Καθηγητή Γιάννη Βαληνάκη ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο 2000, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών, του οποίου είναι πρόεδρος του ΔΣ.

Στόχος του Κέντρου είναι η προώθηση της έρευνας, της διδασκαλίας και της ενημέρωσης στα ευρωπαϊκά θέματα μέσα απο μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, συνεδρίων και άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Οι δραστηριότητές του αποσκοπούν στη μελέτη, διδασκαλία, ενημέρωση και παραγωγή προτάσεων γύρω από τις κυοφορούμενες εξελίξεις στον τομέα της Ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, γύρω από τη θέση της Ελλάδας μέσα στο νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον που διαμορφώνεται και την ελληνική Ευρωπαϊκή και εξωτερική πολιτική.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet δημοσιεύει Κείμενα Πολιτικής με τίτλο The Athens Jean Monnet Papers.

 

Strategy Paper SP No 3 του Καθηγ. Γιάννη Βαληνάκη Προέδρου Ευρωπαικού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet ΕΚΠΑ πρ. Υφυπουργός Εξωτερικών
Strategy Paper SP No 2 του Καθηγ. Γιάννη Βαληνάκη Προέδρου Ευρωπαικού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet ΕΚΠΑ πρ. Υφυπουργός Εξωτερικών  
Strategy Paper SP No 1 του Καθηγ. Γιάννη Βαληνάκη Προέδρου Ευρωπαικού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet ΕΚΠΑ πρ. Υφυπουργός Εξωτερικών
Συμμετοχή στο σεμινάριο με θέμα "Ιστορικό πλαίσιο των μεταναστευτικών & προσφυγικών ροών προς την ΕΕ" που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet στην Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 6 Νοεμβρίου 2017.
   Χαιρετισμός και Συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό σεμινάριο «Το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων μετά την υιοθέτηση του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 – 2ος κύκλος» που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet στις 2 Νοεμβρίου 2017.
   Συντονισμός εκπαιδευτικού σεμιναρίου με θέμα "Σύγχρονες μορφές μετανάστευσης – το γενικό πλαίσιο" στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος « Η Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση της μετανάστευσης: Οι εξωτερικές διαστάσεις» που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών στις 30...
     Συμμετοχή στην εκδήλωση "Ανάπτυξη από τη Θάλασσα, Ρόλος και Περιορισμοί των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων" που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στις 3 Ιουλίου 2017 στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
Συμμετοχή στην Ημερίδα με θέμα «Ανάπτυξη από τη Θάλασσα - Μια Ευρωπαϊκή Θαλάσσια Πολιτική για την Ελλάδα» που διοργάνωσε το Ευρ. Κέντρο Αριστείας Jean Monnet στις 7 Ιουνίου 2017.
Συμμετοχή στην Ημερίδα "Νέες Τεχνολογίες και Τουρισμός" του Ευρ.Κέντρο Αριστείας Jean Monnet στις 20 Μαρτίου 2017.