Χαιρετισμός και Συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό σεμινάριο «Το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων μετά την υιοθέτηση του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 – 2ος κύκλος» που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet στις 2 Νοεμβρίου 2017.
Συμμετοχή στην Ημερίδα "Νέες Τεχνολογίες και Τουρισμός" του Ευρ.Κέντρο Αριστείας Jean Monnet στις 20 Μαρτίου 2017.
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο 2000, με πρωτοβουλία του Καθηγητή Γιάννη Βαληνάκη και του οποίου είναι Πρόεδρος μέχρι σήμερα.  Στόχος του είναι η προώθηση της έρευνας, της διδασκαλίας και της ενημέρωσης στα...
   Βραβευση του Καθηγητή Γιάννη Βαληνάκη ως Επιστημονικού Συνεργάτη και μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Wilfried Martens Centre for European Studies στις 26 Απριλίου 2017.    
Strategy Paper SP No 2 του Καθηγ. Γιάννη Βαληνάκη Προέδρου Ευρωπαικού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet ΕΚΠΑ πρ. Υφυπουργός Εξωτερικών  
  Συμμετοχή στην επετειακή εκδήλωση των 10 ετών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου στις 6 Σεπτεμβρίου 2017.
Strategy Paper SP No 3 του Καθηγ. Γιάννη Βαληνάκη Προέδρου Ευρωπαικού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet ΕΚΠΑ πρ. Υφυπουργός Εξωτερικών
Συμμετοχη στην Γενικη Συνέλευση της Ελληνικής Πανεπιστημιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών Σπουδών, στις 28 Φεβρουαρίου 2017
Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Τμήματος Νομικής (http://www.unic.ac.cy)
  Ο Γιάννης Βαληνάκης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του W.Martens Centre for European Studies από το 2009. Πληροφορίες για το W. Martens Centre μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.ThinkingEurope.eu/