Αποτελέσματα σύσκεψης των διαπιστευμένων στα βαλκανικά κράτη και την Τουρκία Πρέσβεων της χώρας μας. (2005-02-03)

Συνεκλήθη σήμερα στο Υπουργείο Εξωτερικών από τον Υπουργό κ. Π. Μολυβιάτη, με τη συμμετοχή και του Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Ι. Βαληνάκη, καθώς και ανώτερων υπηρεσιακών παραγόντων, σύσκεψη όλων των διαπιστευμένων στα βαλκανικά κράτη και την Τουρκία Πρέσβεων της χώρας μας.

Βασικό αντικείμενο της σύσκεψης αποτέλεσε η σε βάθος ανασκόπηση και εκτίμηση των εξελίξεων στην περιοχή των Βαλκανίων, υπό το φως των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2004 και της συμμετοχής μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ενόψει δε και της ανάληψης από την Ελλάδα, τον προσεχή Μάιο, της Προεδρίας της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Διαβαλκανική).

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών της περιοχής και στον αντίκτυπο που αυτή έχει τόσο όσον αφορά στις τρέχουσες εξελίξεις, όσο και στις προοπτικές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο Υπουργός των Εξωτερικών κ. Π. Μολυβιάτης επεσήμανε ιδιαίτερα τον καταλυτικό ρόλο που μπορεί να έχει η προσέγγιση όλων των χωρών της περιοχής στην Ευρώπη για την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων προς όφελος της σταθερότητας, της ευημερίας και της περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας σε όλο και περισσότερους τομείς.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Ι. Βαληνάκης επικεντρώθηκε στις εξελίξεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις δυνατότητες που αυτές προσφέρουν στη χώρα μας να ενισχύσει τον ρόλο της στην περιοχή.