«Ειδικά για την ΠΓΔΜ υπάρχουν μία σειρά από κριτήρια, όροι-δείκτες  και προϋποθέσεις-κλειδιά που πρέπει να εκπληρωθούν προκειμένου να ληφθεί οποιαδήποτε νέα απόφαση για τη χώρα αυτή» τόνισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών,  κ. Γιάννης Βαληνάκης  στην άτυπη διήμερη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ (GYMNICH), η οποία ολοκληρώθηκε το Σάββατο, 28 Μαρτίου στην πόλη Hluboka της Τσεχίας και στην οποία συζητήθηκαν εκτεταμένα οι εξελίξεις στα  Δυτικά Βαλκάνια και το ζήτημα της διεύρυνσης.  «Η ποιότητα της δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου δεν κρίνεται από την απόδοση μίας ή δύο ημερών αλλά είναι μία συνεχής διαδικασία. Το ίδιο ισχύει και για τις σχέσεις καλής γειτονίας, όπου δεν διαπιστώνεται καμία πραγματική πολιτική βούληση να προχωρήσουν τα πράγματα προς λύση. Αντίθετα έχουμε οπισθοδρόμηση», συμπλήρωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών για την περίπτωση της γειτονικής χώρας.
Βεβαίως, ο κ. Βαληνάκης επανέλαβε τη σταθερή θέση της Ελλάδας για τη στήριξη της ευρωπαϊκής προοπτικής των χωρών της περιοχής μας, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την Ατζέντα της Θεσσαλονίκης, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη της πλήρους συμμόρφωσης και εκπλήρωσης των κριτηρίων και προαπαιτουμένων που θέτει η ΕΕ. «Είμαστε θετικοί, μολονότι αναγνωρίζουμε τα προβλήματα που δημιουργεί η δυσμενής συγκυρία» τόνισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, στην καθυστέρηση εφαρμογής της Συνθήκης της Λισαβόνας, αλλά και στη «διευρυνσιακή κόπωση» ορισμένων Κρατών-Μελών.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της Συνόδου πραγματοποιήθηκε ευρεία και χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων για ζητήματα ευρωπαϊκού και διεθνούς ενδιαφέροντος. Την πρώτη ημέρα των εργασιών συζητήθηκαν από τους 27 οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και επισημάνθηκε η ανάγκη, οι δύο πλευρές να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους ως προς την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας. Ακόμη, έγινε αποτίμηση της σχετικής προόδου που σημειώθηκε στη  Λευκορωσία και υπογραμμίστηκε η σημασία συμμετοχής  της στην Ανατολική Εταιρική Σχέση, η οποία, όπως υπενθύμισε ο κ. Βαληνάκης, για να επιτύχει θα πρέπει να λειτουργήσει συμπληρωματικά  με υφιστάμενα σχήματα συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή, όπως η «Συνέργεια για τη Μαύρη Θάλασσα», σύμφωνα άλλωστε και με τα συμπεράσματα της τελευταίας Συνόδου Κορυφής. Τέλος, συζητήθηκε η Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ) και συγκεκριμένα εξετάστηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης των μη στρατιωτικών αποστολών της ΕΕ σε περιοχές κρίσεων ανά τον κόσμο.