Απέτυχε η Διάσκεψη του Καίρου, αυξάνονται οι πιθανότητες γενικής ανάφλεξης στη Μ.Ανατολή.

Απαιτούνται κινήσεις και προσοχή μην βγει η Τουρκία κερδισμένη κι εμείς χαμένοι!