Αθήνα,    13 Ιανουαρίου 2008

«Η Συμφωνία για Συνεργασία στον τομέα της Έρευνας και Διάσωσης μεταξύ Ελλάδας και Μάλτας επιβεβαιώνει τις πολύ καλές διμερείς μας σχέσεις και αποτελεί το βήμα για ακόμη στενότερη συνεργασία των δύο χωρών στο μέλλον» δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Γιάννης Βαληνάκης, μετά από την υπογραφή της σχετικής Συμφωνίας σε συνάντηση που είχε στη Μάλτα με τον Υπουργό Εξωτερικών, κ. Michael Frendo. Ο κ. Βαληνάκης συμμετείχε μαζί με τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Γιώργο Αλογοσκούφη, στις εορταστικές εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στη Μάλτα για την είσοδο της χώρας στην Ευρωζώνη από 1/1/2008.

Η Συμφωνία, η οποία υπεγράφη το Σάββατο από τον κ. Βαληνάκη και τον κ. Frendo, μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων των δύο χωρών σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, αφορά σε κοινές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην περιοχή της Κεντρικής Μεσογείου και του Ιονίου.  Στόχος είναι η καλύτερη δυνατή συνεργασία και ο συντονισμός, η ανταλλαγή πληροφοριών, ενημέρωσης και τεχνογνωσίας, ενώ προβλέπεται ο σχεδιασμός και η εκτέλεση κοινών ασκήσεων για εκπαιδευτικούς λόγους.

«Με τον κ. Frendo είχαμε μία εποικοδομητική συζήτηση σε θέματα που αφορούν ιδιαιτέρως τις χώρες μας, δύο χώρες με εκτεταμένα θαλάσσια σύνορα που δέχονται έντονες πιέσεις μεταναστευτικών ροών. Η Ελλάδα και η Μάλτα συνεργάζονται ήδη στενά για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης στο πλαίσιο της ΕΕ και του Οργανισμού για τη Διαχείριση των εξωτερικών συνόρων (FRONTEX).  Η διμερής αυτή Συμφωνία ενισχύει περαιτέρω τη συνεργασία μας και ανοίγει νέους δρόμους για συνέργειες και σε άλλους τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως μεταξύ άλλων η νέα ευρωπαϊκή θαλάσσια πολιτική, η νησιωτικότητα και η σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των χωρών της Μεσογείου» τόνισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών μετά την υπογραφή της Συμφωνίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε, επίσης, η πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών της Μάλτας για τη σύγκληση Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών ΕΕ-Αραβικού Συνδέσμου. Ο κ. Βαληνάκης ενημέρωσε τον κ. Frendo ότι η χώρα μας στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στην οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης και καλής συνεργασίας των Ευρωπαίων εταίρων με τον Αραβικό κόσμο.