Η διαπραγμάτευση για τον κοινοτικό προϋπολογισμό και το χρηματοδοτικό πακέτο του Δ΄ ΚΠΣ, έλαβε χώρα σε μια νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα περισσότερο ανταγωνιστική και σύνθετη. Σε σύγκριση με το παρελθόν, η κατανομή των πόρων αποτέλεσε μια διαδικασία ιδιαιτέρως απαιτητική, καθώς νέα κράτη μέλη διεκδίκησαν δικαίως το μερίδιό τους στην αναπτυξιακή προσπάθεια. Εμείς από την πλευρά μας κινηθήκαμε με αποφασιστικότητα και ρεαλισμό, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες σε διμερές και πολυμερές επίπεδο, διεξάγοντας πλήθος επαφών για την προάσπιση εθνικών συμφερόντων, εργαστήκαμε με όραμα και πρόγραμμα για τη διασφάλιση και του τελευταίου ευρώ κοινοτικής συνδρομής. Με  τη συνεχή καθοδήγηση και εποπτεία του πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή και την αγαστή συνεργασία μας με το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών αποτέλεσαν κερδίσαμε μια δύσκολη μάχη για τα ελληνικά συμφέροντα που μας επιτρέπει να ατενίζουμε το αναπτυξιακό μέλλον της πατρίδας μας με αισιοδοξία.
Πιο συγκεκριμένα:

=> Πετύχαμε να μην βρεθούμε στη «νεκρή ζώνη» ανάμεσα στις πλούσιες χώρες και στα νέα κράτη-μέλη και που επιθυμούσαν να κοπούν κονδύλια από τις παλιές χώρες συνοχής.
=> Πρωταγωνιστήσαμε στη διαμόρφωση μίας μεγάλης συμμαχίας κρατών-μελών, για την υποστήριξη των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μετά από συνάντηση του ΥΦΥΠΕΞ με τους ομολόγους του της Ισπανίας και της Πορτογαλίας το Σεπτέμβριο 2004 δημιουργήθηκε ένα πρώτο μέτωπο των «3», ώστε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και με τα νέα κράτη-μέλη. Οι «3» έγιναν «13» και τελικά 17 χώρες ένωσαν τις φωνές τους. Καταφέραμε να αντιτάξουμε μια ισχυρή θέση απέναντι στην πρόταση των έξι «πλουσίων» κρατών-μελών της Ε.Ε., που ήθελαν ένα πολύ μικρό προϋπολογισμό της τάξης του 1% του ακαθάριστου εθνικού της εισοδήματος.
=> Πραγματοποιήσαμε δεκάδες συναντήσεις διμερείς και πολυμερείς, σε υπηρεσιακό και πολιτικό επίπεδο.
=>  Επιτύχαμε ένα εξαιρετικά κανοποιητικό εθνικό χρηματοδοτικό πακέτο. Η Ελλάδα κατάφερε να διασφαλίσει 20 δις 101 εκ. ευρώ.
=>  Επιτύχαμε την εφαρμογή του κανόνα ν+3 (μέχρι σήμερα ν+2) για περίοδο 2007-2010 για την απορρόφηση των κονδυλίων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και την αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης με πόρους της ΕΕ για Στόχο 1 από 75% σε 85%, και για τις περιφέρειες του Στόχου 2 (Στερεά και Νότιο Αιγαίο) από 50% σε 85%, εξοικονομώντας σημαντικούς πόρους εθνικής χρηματοδότησης.
=>  Σημαντική παράμετρος της μεγάλης αυτής επιτυχίας αφορά το Ν. Αιγαίο, το οποίο κινδύνευε να μείνει χωρίς κοινοτική χρηματοδότηση εξαιτίας της ολιγωρίας των προηγουμένων ετών και του γεγονότος ότι η Πορτογαλία, η Ισπανία και άλλες χώρες ήδη από το 2003 είχαν προχωρήσει σε συνένωση των περιφερειών τους προκειμένου να τις διατηρήσουν επιλέξιμες για πλήρη χρηματοδότηση.