Πάγια θέση και στόχος μας είναι η ουσιαστική εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Έτσι η Ένωση των 27 κρατών-μελών θα θωρακιστεί θεσμικά και θα καταστεί περισσότερο αποτελεσματική πολιτικά.

=>Συνταγματική Συνθήκη
Η Ελλάδα ύπηρξε από τα πρώτα κράτη-μέλη που κύρωσε τη Συνταγματική Συνθήκη. Η συμμετοχή μας στις πολιτικές διεργασίες για να βγει η ΕΕ από αδιέξοδο μετά από τα αρνητικά δημοψηφίσματα στη Γαλλία και την Ολλανδία είναι έντονη. Δεν παρακολουθούμε τις εξελίξεις και τη σχετική συζήτηση, αλλά συμβάλλουμε ουσιαστικά με νέες ιδέες και προτάσεις.

=>Plan D (Σχέδιο Δ για το Διάλογο, τη Δημοκρατία και τη Δημόσια Συζήτηση)
Σχεδιάσαμε και υλοποιούμε ένα ελληνικό πρόγραμμα δράσης που στόχο έχει την ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας σε ένα ουσιαστικό, ανοιχτό και δημοκρατικό διάλογο για το Μέλλον της Ευρώπης, στη βάση των σχετικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι δράσεις του ελληνικού πλάνου αφορούν σε 5 κύριες θεματικές κατηγορίες: Μέλλον της Ευρώπης, Διεύρυνση, Δικαιοσύνη, Ελευθερία και Ασφάλεια, Ρόλος της Ευρώπης στον κόσμο, Οικονομία και Ανάπτυξη.  Περιλαμβάνουν:

o Θεματικές ανοιχτές συζητήσεις στις πρωτεύουσες των Περιφερειών
o Θεματικές ανοιχτές εκδηλώσεις σε λοιπά αστικά κέντρα
o Διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων
o Διαδραστική ηλεκτρονική επικοινωνία και ενημέρωση μέσω ειδικού link στο site του ΥΠΕΞ (www.europe4me.gr)