Σε ομιλία μου που οργάνωσαν η Ομοσπονδία Δωδεκανησίων και οι Ρόταρυ για τα 75 χρόνια Επανενσωμάτωσης Δωδεκανήσου τόνισα την ανάγκη για σχέδιο άμεσης αξιοποίησης της περιόδου εσωστρέφειας Τουρκίας με προετοιμασία για τα δύσκολα της επόμενης μέρας! Απαραίτητο τμήμα του: ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝ.ΑιΓΑΙΟΥ με γενναία φορολογικά και άλλα μέτρα για Ακρίτες σε ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ +Β.ΑΙΓΑΙΟ.