βουλή αβ

 Συμμετοχή στην ειδική συνεδρίαση της ολομέλειας της Βουλής για τα 70 χρόνια της ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα, την 1η Μαρτίου 2017.