Συμμετοχή ΥΦΥΠΕΞ στο 7ο τακτικό συνέδριο της ΝΔ στις 7 Ιουλίου 2007