Ξ.Ε.Ε 1  123123123  

Συμμετοχή στην 5η Γενική Συνέλευση Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος.