Υπηρεσία Ενημέρωσης

Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2004

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Γιάννης Βαληνάκης μετείχε στην τριμερή συνάντηση Πορτογαλίας, Ισπανίας και Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε χθες στη Μαδρίτη και είχε ως θέμα τις δημοσιονομικές προοπτικές της ΕΕ, δηλαδή τον τρόπο της ετήσιας χρηματοδότησης των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατανομή των πόρων στα κράτη μέλη της για την περίοδο 2007-2013.

Οι Υφυπουργοί Εξωτερικών αρμόδιοι για ευρωπαϊκές υποθέσεις κκ Μάριο Νταβίντ (Πορτογαλία), Αλμπέρτο Ναβάρο (Ισπανία) και Γιάννης Βαληνάκης συμφώνησαν σε μια σειρά αρχών που θα διέπουν τη κοινή στάση των τριών χωρών στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. Η κοινή πλατφόρμα που συμφωνήθηκε περιλαμβάνει την επάρκεια των χρηματοδοτικών μέσων για την υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη δίκαιη κατανομή των οφελών και του κόστους της διεύρυνσης μεταξύ των κρατών μελών και τη σταδιακή εφαρμογή των ρυθμίσεων.

Η τριμερής συνάντηση των Υφυπουργών Εξωτερικών, που αποτελεί την πρώτη επίσημη συνάντηση μεταξύ των τριών μεσογειακών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει στόχο τη δημιουργία μιας ομάδας κρατών που θα στηρίζει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις δημοσιονομικές προοπτικές της περιόδου 2007-2013. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Ελλάδας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας η οποία δεν αποκλείει τα άλλα κράτη μέλη της διευρυμένης ΕΕ αλλά αντιθέτως είναι "ανοιχτή" σε όποια χώρα θέλει να στηρίξει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στη συνάντηση οι ΥΦΥΠΕΞ, εκτός από τις δημοσιονομικές προοπτικές, συζήτησαν τη διαδικασία υιοθέτησης της Συνταγματικής Συνθήκης, την εκστρατεία για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα που κάνει κάθε χώρα για την πληροφόρηση της κοινής γνώμης, την στρατηγική της Λισσαβώνας σύμφωνα με την οποία έχει τεθεί ως στόχος η ευρωπαϊκή οικονομία να γίνει έως το 2010 η πλέον ανταγωνιστική διεθνώς με κοινωνική συνοχή και σεβασμό στο περιβάλλον, την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας με ευελιξία αλλά και την προοπτική δημιουργίας κοινής ευρωπαϊκής ακτοφυλακής.