Διεθνείς Συναντήσεις και Διαπραγματεύσεις (2004-2009)