Σάβαττο, 20 Μαρτίου 2004

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Γιάννης Βαληνάκης, θα συνοδεύσει τον Υπουργό Εξωτερικών, κ. Πέτρο Μολυβιάτη στο πρόγραμμα των μετακινήσεων του στο εξωτερικό, όπως αυτό περιγράφεται στην ανακοίνωση της 19ης Μαρτίου 2004.

21/3: Βρυξέλλες – Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων

24/3: Λουκέρνη -Διευρυμένες Συνομιλίες για το Κυπριακό

25/3: Βρυξέλλες – Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

26/3: Λουκέρνη – Διευρυμένες Συνομιλίες για το Κυπριακό