Σάβαττο, 5 Ιουνίου 2004 

 

Το στόχο της κυβέρνησης για ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε διεθνές κέντρο εκπαίδευσης, πληροφόρησης και ανασυγκρότησης στην ευρύτερη περιοχή της, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Βαληνάκης κατά τη σύντομη παραμονή του στη Θεσσαλονίκη συνοδεύοντας τον Πρωθυπουργό καθοδόν για την Αυστρία.

Ο κ. Βαληνάκης ανέλυσε τρεις τέτοιες δράσεις που προωθούνται παράλληλα:

Πρώτον, την επαναδραστηριοποίηση της Εναλλακτικής Έδρας του Σύμφωνου Σταθερότητας, μετά από μακρά περίοδο, όπου λόγω του παροπλισμού της χάθηκαν ευκαιρίες γα τη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό ο Υφυπουργός Εξωτερικών είχε συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης με τον κ. Βενιαμίν Καρακωστάνογλου που αναλαμβάνει επικεφαλής της εναλλακτικής έδρας του Συμφώνου Σταθερότητας για την Νοτιανατολική Ευρώπη. Στη συνάντηση συζητήθηκαν τρόποι αποτελεσματικότερης συνεργασίας με το Υπουργείο Εξωτερικών.

Δεύτερον, την επανενεργοποίηση του Διεθνούς Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών η δραστηριότητα του οποίου είχε συρρικνωθεί, έτσι ώστε να ανταποκριθεί στην αποστολή του που είναι η βελτίωση του ρόλου του επαγγελματισμού, των ηθικών προτύπων και αξιών στις δημόσιες υπηρεσίες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Ο κ. Βαληνάκης κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψης του κ. Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη, είχε ειδική συνάντηση με ανώτερους αξιωματούχους του ΟΗΕ προκειμένου να συνδράμουν ενεργότερα τις προσπάθειες που καταβάλει ο Υπουργός Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Π. Παυλόπουλος για την επανενεργοποίηση του Κέντρου

Τρίτον, ο Υφυπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε επίσης την πρόθεση του να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο τη μη διακοπή της λειτουργίας αλλά και την αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Πολιτισμού (ΕΚΕΠΠ) της Θεσσαλονίκης, που στηρίζουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΥΠ.ΕΞ και το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.  Στόχος της Ελληνικής Κυβέρνησης, δήλωσε ο Υπουργός κ. Βαληνάκης, είναι η μετατροπή του σε “Μεγάλο Εθνικό Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης” έτσι ώστε να τονωθεί ο ευρωπαϊκός χαρακτήρας της Θεσσαλονίκης.